sprowadzenie zwłok do polski

sprowadzenie zwłok do polski


Transport zwłok do Polski
Sprowadzenie zwłok i szczątek z zagranicy to w wielu kulturach wieloletni zwyczaj. Pewne religie postrzegają to jako formę szacunku dla zmarłych, w trakcie gdy inni uznają to za czyn braku szacunku. Sprowadzenie zwłok i szczątków z odmiennych krajów może zaprezentować szacunek znaczący dla zmarłych, natomiast może być to kosztowne, długookresowe i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci umarłym i dopuszczeniu innym przejścia żałoby. sprowadzenie zwłok do polski Międzynarodowy transport zwłok pozwala także na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich ważny. Jest to możliwość na uczczenie ich pamięci i wyborów życiowych, a równocześnie sprowadzenie ich do domu. Niektórzy widzą w tym sposób na ofiarowanie hołdu kulturze i religii zmarłego. Sprowadzenie zwłok do Polski to sposób na okazanie miłości oraz hołdu dla bliskiej osoby w niepowtarzalny sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się dziwnie honorując w ten sposób śmierć obcokrajowca, zatem należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i znajomi mogą pomóc. Oddawanie czci człowiekowi, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez wszystkich przestrzegane, zwłaszcza, jeśli w chwili śmierci przebywał w tym kraju. Transport zwłok Niemiec może być sposobem na nagrodzenie zmarłych w sposób dla nich znaczący. Szczątki osób, które żyły za granicą, mogą być przewożone do kraju ojczystego w celu odpowiedniego pochówku czy kremacji. Daje także rzadką możliwość do pochówku z ludźmi innych ras i religii. Jest to w szczególności ważne dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są reprezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Transport zwłok Niemiec pozwala na ich pochówek lub kremację w stylu i z znakami religijnymi własnego kraju. Pozwala również na bardziej dobrany pochówek lub kremację szczątków, którymi nie zajmowała się rodzina zmarłego. Natomiast koszty sprowadzania zwłok z zagranicy ponosi ubezpieczyciel, jeżeli go nie ma, to rodzina nieżyjącego. Również pojazdy przeznaczone do transportu zwłok muszą spełnić bardzo restrykcyjne wymagania techniczne i sanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *